Fijn om te weten

PRIVACY STATEMENT

& COOKIE POLICY

Home of Recruitment, gevestigd aan Beeachavenue 30, 1119PV Schiphol-Rijk, verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Home of Recruitment streeft naar een zorgvuldige verwerking van deze persoonsgegevens alsmede naar een transparante en duidelijke informatieverschaffing daarover. Home of Recruitment is zich ervan bewust dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vanaf 25 mei 2018 in werking treedt. Home of
Recruitment heeft haar privacystatement alsmede haar privacybeleid in overeenstemming gebracht met deze regels.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Home of Recruitment verwerkt uw (persoons)gegevens voor de uitvoering van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Onze dienstverlening ziet op: – het verrichten van werving & selectie activiteiten

Uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt om:
– u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verschaffen over onze vacatures
– uw geschiktheid te kunnen beoordelen
– een bemiddelingsrelatie met u aan te kunnen gaan en te onderhouden
– toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder identificatie, arbeidswetgeving, fiscale en sociale zekerheidswetgeving na te kunnen leven.

Home of Recruitment verwerkt slechts die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen worden gevraagd indien nodig om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– uw NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens;
– uw geboortegegevens, geslacht en leeftijd;
– uw curriculum vitea (CV) en informatie over opleiding en werkervaring; – andere gegevens die van belang kunnen zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid, bijvoorbeeld referenties.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Home of Recruitment verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Onder ‘bijzondere persoonsgegevens’ vallen onder andere ras, godsdienst of levensovertuiging, gezondheid en politieke gezindheid.

Bewaartermijn
Home of Recruitment bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gegevens worden alleen bewaard van personen waarbij het aannemelijk is dat er in de toekomst een vergelijkbare functie voorbijkomt. Hiervoor zal altijd eerst toestemming worden gevraagd. De bewaartermijn die wij hanteren is 3 jaar. Na afloop van genoemde termijn worden uw gegevens definitief verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Home of Recruitment verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Home of Recruitment gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Home of Recruitment gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Home of Recruitment maakt daarbij gebruik van
Cookie: Google Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Google Adwords
Naam: _utma
Functie: Marketing cookie die wordt gebruikt voor remarketing
Bewaartermijn: 2 jaar

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Home of Recruitment en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar welcome@home-of-recruitment.com

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Home of Recruitment wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging
Home of Recruitment neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via welcome@home-of-recruitment.com

Laatste revisie: 5-8-22